Tillbaka

Folkhälsa

Att ha en meningsfull tillvaro och att ingå i en social gemenskap är viktigt för folkhälsan. SV Örebro län skapar mötesplatser och möjliggör ett livslångt lärande.

Under 2020 vill SV Örebro län

Här kan du läsa våra verksamhetsmål inom folkhälsa 2020.

LÄS MER

Aktuellt inom folkhälsa

Läs mer om våra koncept Balans i livet, Glädje och gemenskap och Kultur i vården.

LÄS MER

Generation Pep!

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

LÄS MER