Tillbaka

Vi skapar tillfällen för livslångt lärande och en bättre folkhälsa

Att ha en meningsfull tillvaro och att ingå i en social gemenskap är oerhört viktigt för folkhälsan. SV Örebro län skapar mötesplatser och möjliggör ett livslångt lärande.

Folkbildningens pedagogik bygger på att människor träffas för att utvecklas och ingå i en social gemenskap. Vi vill nå individer i samhället som har ett behov av att träffa andra med liknande behov och erfarenheter. Detta främjar folkhälsan och bidrar till individens personliga utveckling.

Arbetet med folkhälsa inkluderar många olika områden och målgrupper.
Under 2018 kommer vi fortsätta att arbeta med kultur som medel för att främja folkhälsan, exempelvis genom att läsa, sjunga och spela musik för personer på länets äldre- och demensboenden.


– Vi vill göra skillnad för fler individer genom att
bredda arbetet med folkhälsa. Alla har rätt till en god folkhälsa!

Bildkälla: Plattform/Johnér BildbyråAktuellt inom folkhälsa

Balans i livet
I studiecirkeln Balans i livet skapar vi förutsättningar för äldre att motverka fallolyckor och lårbensbrott. I studiecirklar får seniorer arbeta med frågor om fysisk aktivitet, säkerhet i hemmet, bra kostvanor och social gemenskap.

Glädje och gemenskap
Vi tror på gemenskap och vi tror att möten med olika teman skapar glädje och entusiasm. Alla har vi något att ge! Deltagarna i cirkeln träffas i en mindre grupp och får handledning och stöd från oss!

Kultur i vården
Två av SV Örebro läns verksamhetsutvecklare arbetar med kulturarrangemang på boenden i länet genom konceptet Kultur i vården. Med hjälp av de boende lyssna på musik, titta på bilder, lyssna på högläsning eller annat som lockar fram minnen och igenkännande.