Tillbaka

Folkhälsa 2020

Folkbildningens pedagogik bygger på att människor träffas för att utvecklas och ingå i en social gemenskap. För att främja folkhälsan och bidra till individens personliga utveckling vill vi nå personer som har ett behov av att träffa andra med liknande intressen och erfarenheter. 

Folkhälsa inkluderar många olika områden och målgrupper och vi vill göra skillnad för fler individer genom att bredda arbetet med folkhälsa.

Under 2020 vill SV Örebro län:

  • Främja folkhälsan i länet genom olika folkbildningsinsatser utifrån individens behov.
  • Bredda vårt folkhälsoarbe genom att inkludera och engagera fler målgrupper.
  • Fördjupa folkhälsoinsatserna och skapa långsiktiga lösningar genom dialog och samverkan med olika aktörer i länet.

 

Bildkälla: Tim Pannell/Corbis