Tillbaka

Folkhälsa

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län skapar mötesplatser och möjliggör livslångt lärande. Folkbildningens pedagogik bygger på att människor träffas för att utvecklas och ingå i en social gemenskap.

Vi vill nå individer i samhället som har ett behov av att träffa andra med liknande behov och erfarenheter. Detta främjar folkhälsan och bidrar till personlig utveckling. Vi har ett stort engagemang och vill öka människors kunskap om hälsans betydelse för det fysiska och psykiska välbefinnandet. Genom att erbjuda studiecirklar och kulturarrangemang gör vi det möjligt för människor att förbättra och bibehålla sin hälsa.

SV Örebro län arbetar för att:

  • Främja folkhälsan i länet genom olika folkbildningsinsatser utifrån individens behov.
  • Bredda vårt folkhälsoarbete genom att inkludera och engagera fler målgrupper.
  • Verka för dialog och nya samverkansformer med Region Örebro län, länets kommuner och andra aktörer. Syftet är att fördjupa folkhälsoinsatserna och skapa långsiktiga lösningar.


Aktuellt inom folkhälsa

Balans i livet
I studiecirkeln Balans i livet skapar vi förutsättningar för äldre att motverka fallolyckor och lårbensbrott. I studiecirklar får seniorer arbeta med frågor om fysisk aktivitet, säkerhet i hemmet, bra kostvanor och social gemenskap.

Glädje och gemenskap
Vi tror på gemenskap och vi tror att möten med olika teman skapar glädje och entusiasm. Alla har vi något att ge! Deltagarna i cirkeln träffas i en mindre grupp och får handledning och stöd från oss!

Kultur i vården
Två av SV Örebro läns verksamhetsutvecklare arbetar med kulturarrangemang på boenden i länet genom konceptet Kultur i vården. Med hjälp av de boende lyssna på musik, titta på bilder, lyssna på högläsning eller annat som lockar fram minnen och igenkännande.

Nedan kan du ta del av studiematerialet till Balans i livet:
Bildkälla header: Matton Collection - Magnus Westerborn/Johnér Bildbyrå