Tillbaka

Vi stärker civilsamhället genom föreningsutveckling

Vi erbjuder människor redskap för att själva, och i samverkan med andra, bli aktiva och drivande för utvecklingen av det lokala samhället. I Örebro län ger SV stöd till cirka 150 föreningar och medverkar därmed till att stärka den ideella sektorn.

Vi tillgodoser föreningarnas olika behov av bildning, ledar- och organisationsutveckling och arbetar ständigt med att utveckla vårt arbete i takt med att samhället förändras. Vi hjälper även nya föreningar att starta upp. Genom stöd och vägledning skapar vi förutsättningar för stabila och livskraftiga föreningar.

SV:s lokala närvaro i länets alla kommuner stärker en hållbar tillväxt på landsbygden. Vi strävar efter att vara en ledande aktör i arbetet för att skapa uppmärksamhet kring viktiga frågor som främjar en god samhällsutveckling.

Vi ger stöd till cirka 150 föreningar i Örebro län!

Kontinuerligt stöd
När du och din förening ansluter er till SV står vi redo för att stötta er på flera olika sätt. Genom SV Örebro län kan ni få stöd i frågor som gäller:

  • administration
  • lokaler och material
  • personlig kontakt
  • utveckling och utbildning
  • ekonomiskt stöd.

Läs mer om vilka kurser vi erbjuder inom respektive område i Föreningshjälpen, pdf.

Bildkälla: Anna Kern/Johnér Bildbyrå