Funktionsrätt SV Örebro län

  • Studiematerial

    Studieförbundet Vuxenskolan har både nationell och lokal erfarenhet av att utveckla studiematerial tillsammans med våra föreningar...

    Läs mer
  • Kontakta oss

    Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill bli cirkelledare inom funktionsrätt.

    Läs mer
  • FRITID

    FRITID är en ny ungdomsverksamhet för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

    Läs mer
  • Föreningar

    SV Örebro län samverkar med en rad olika intresseföreningar inom funktionsrätt.

    Läs mer
  • Anhörigstöd

    SV Örebro län har ett bra samarbete med det kommunala anhörigstödet i flera kommuner.

    Läs mer
  • Kultur i vården

    Kultur i vården verkar på länets äldreboenden.

    Läs mer
  • Vild Vacker Vuxen

    Vild Vacker Vuxen vänder sig till dig med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum.

    Läs mer