Tillbaka

Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Vi anser att alla har rätt till ett livslångt lärande. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. 

Min Säkerhet drivs av SV Jönköping och startade våren 2018. Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har de kunnat ta fram ett unikt kursmaterial med tillhörande app, utbilda kursledare och göra det möjligt för cirka 900 personer att ta del av kurserna. Hösten 2020 kommer Min Säkerhet genomföra 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i Sverige.

  • Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt.
  • Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. 

SV.SE/MIN-SAKERHET KAN DU LÄSA
MER OM KURSENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG. 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. 

Anmäl intresse till utbildningen

Anna Eriksson vid SV Örebro län är en av 13 certifierade kursledare inom Min Säkerhet. Anna har utbildats av SV Jönköping i samarbete med Höglandets räddningstjänstförbund. Kontakta Anna för att anmäla intresse till utbildningen i Örebro län. 

Anna Eriksson
anna.eriksson.ae@sv.se 
070-228 62 61