Tillbaka

Vi använder folkbildning för att främja integration

Genom folkbildningens pedagogik skapar vi förutsättningar för människor att påbörja en bildningsresa utifrån deras individuella förutsättningar.

På SV Örebro län arbetar vi för att möta nyanländas behov av bildning, integration och etablering. Vi använder folkbildningsinsatser för att förkorta tiden för integration och etablering. Det sker bland annat genom undervisning i svenska, samhälls- och arbetsmarknadskunskap. Vi anordnar även mötesplatser och arenor inom våra nätverk i civilsamhället för att målgruppen ska få möjlighet att knyta nya kontakter och integreras i samhället.

Genom att samordna de insatser som görs i länet, med individen i fokus, kan vi skapa långsiktiga förändringar som gynnar både individ och samhälle. 


– Läs mer om våra
integrations- och etableringsprojekt.

– Svenska och samhällskunskap för dig som söker asyl i Sverige.
Du får lära dig att tala, skriva och förstå det svenska språket och det svenska samhället.

UNDER 2019 VILL SV ÖREBRO LÄN

  • Främja integration genom att göra föreningsliv och folkbildning tillgängligt för nyanlända
  • Förkorta tiden för etablering och främja integration genom folkbildningsinsatser
  • Förebygga och bemöta främlingsfientlighet och rasism
  • Samverka med aktörer inom offentlig och ideell sektor samt näringsliv kring integration, utifrån individens behov

Bildkälla: Maskot Bildbyrå AB/Jonhér Bildbyrå