Tillbaka

Vi använder folkbildning för att skapa integration

Genom folkbildningens pedagogik skapar vi förutsättningar för människor att påbörja en bildningsresa utifrån deras individuella förutsättningar.

På SV Örebro län arbetar vi för att möta nyanländas behov av bildning, integrationoch etablering. Vårt integrationsarbete går ut på insatser som syftar till att förkorta tiden för integration och etablering. Det sker bland annat genom undervisning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap. Vi anordnar även mötesplatser och arenor inom våra nätverk i civilsamhället för att målgruppen ska få möjlighet att knyta nya kontakter och integreras i samhället.

För att det ska vara möjligt att göra skillnad för de individer som kommer till Sverige krävs förändrade arbetsmetoder. Vi måste börja samordna de insatser som görs i länet, och arbetet ska utgå från den berörda individen.


– Läs mer om våra
integrations- och etableringsprojekt.

– Svenska och samhällskunskap för dig som söker asyl i Sverige.
Du får lära dig att tala, skriva och förstå det svenska språket och det svenska samhället.

Bildkälla: Maskot Bildbyrå AB/Jonhér Bildbyrå