Tillbaka

Asyl och integration

Svenska och samhällskunskap för asylsökande

Vi har kurserna för dig som söker asyl i Sverige. Du lär dig tala, skriva och förstå det svenska språket och det svenska samhället.

SV Örebro län erbjuder utbildning i svenska språket och samhällskunskap för asylsökande i hela länet. Utbildningen är uppdelad i tre steg där även kunskap och introduktion till arbetsmarknaden ingår. Exempelvis kommer vi att ordna praktikplatser och studiebesök hos olika institutioner, organisationer och platser som är viktiga för asylsökande/nyanlända att känna till.

Våra utbildningar i länet

 

Utveckling från dag ett - projekt som skapar ett innanförskap

Utveckling från dag ett är ett projekt vars syfte och mål är att förkorta etableringstiden genom insatser på individ- och samhällsnivå. Projektet pågår under 2,5 år och finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Kontakt
Jeanette Ohlsson
070-856 31 19

Läs mer om projektet och dess innehåll

 

Satsning på integration med LRF och länets bönder

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Örebro har tillsammans med grundorganisationen LRF Örebro startat en satsning med fokus på att hitta arbetstillfällen för asylsökande inom den gröna näringen i länet. Syftet är att den asylsökande ska få möjlighet till praktik/anställning, och bonden ökad arbetskraft.

Efter lång erfarenhet av samhällskunskap och svenska för asylsökande insåg SV att kompetensen inom lantbruk hos de asylsökande var hög. Samtidigt har LRFs medlemmar behov av arbetskraft. Susanna Jordan anställdes som verksamhetsutvecklare hos SV och kartlägger idag behovet av arbetskraft hos lantbrukarna i länet för att sedan kunna matcha behov mot kompetens.

Kontakt: Susanna Jordan, tfn:070-62 69 270, susanna.jordan@sv.se

Folkbildning, Integration, Kunskap i Askersunds kommun

ABF och SV i Örebro län driver ett ett-årigt integrationsprojekt i Askersunds kommun. Projektet kallas för FIKA och står för folkbildning, integration, kultur, Askersund. FIKA ska identifiera alla organisationer, volontärer och övriga som arbetar på alla boenden. På de asylboenden där det inte finns någon verksamhet ska frågan i första hand gå till SV och ABF.

FIKA fungerar även som länken in för de personer som vill engagera sig som volontärer. En heltidstjänst har anställts i projektet för att koppla ihop den ideella sektorn i kommunen. Askersunds kommun har även anställt en integrationsstrateg som tillsammans med FIKA-projektet ska vara en väg in i kommunen.

Mer information om FIKA-projektet: kontakta projektledare Jan Grounes, e-post: jan.grounes@abf.se, tfn: 070-698 96 10.

 

Vill du veta mer om vår verksamhet med asylsökande kontakta vår avdelningschef Björn Brunnberg, bjorn.brunnberg@sv.se Tfn: 070-855 39 12.