Tillbaka

Vi arbetar med att utveckla och sprida kultur

SV Örebro län arbetar genomgående med att utveckla och sprida kultur. Kultur går som en röd tråd genom all vår verksamhet och vi är ett av länets största studieförbund inom musikområdet.

Vi vill glädja och berika människor med kultur. Vi strävar efter att nå alla målgrupper i samhället och att erbjuda kulturverksamhet för alla åldrar. Vi erbjuder allt från replokaler för rockband till hiphop och R&B samt högläsning och musik för äldre på boenden. I samverkan med länets föreningsliv verkar vi för att bevara kulturarvet och sprida kultur till fler människor.

Folkbildningens pedagogik med fokus på dialog, erfarenhetsutbyte och gemenskap gör det möjligt för oss att arbeta med kultur inom många olika områden. Vi vill bidra till att möta människors nyfikenhet och kreativitet samt skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna ta del av kultur.

– Vi vill glädja och berika människor med kultur!

UNDER 2019 VILL SV ÖREBRO LÄN

  • Använda folkbildning för att främja allas möjlighet att ta del av kulturupplevelser och att själva vara med och skapa kultur
  • Uppmuntra människor att söka ny kunskap och bidra till att skapa mötesplatser och arenor för det offentliga samtalet
  • Vara ett stöd till samverkande föreningar i att bevara och utveckla länets kultur

– Vi älskar musik!
Vi har 34 replokaler, 3 musikhus och 1 musikstudio.

Bildkälla: Pixabay.com