Tillbaka

Vi arbetar med att utveckla och sprida kultur

SV Örebro län arbetar genomgående med att utveckla och sprida kultur. Kultur går som en röd tråd genom all vår verksamhet och vi är ett av länets största studieförbund inom musikområdet.

Kultur är något fantastiskt som kan betyda och innebära olika saker för olika människor. För många av oss handlar kultur om musik, konst, litteratur, byggnader, kläder, sägner, traditioner, språk och religion. Kulturbegreppet kan också användas för att beskriva ett levnadssätt eller ett beteende inom ett samhälle, i en vänskapskrets eller på en arbetsplats.

Folkbildningens pedagogik med fokus på dialog, erfarenhetsutbyte och gemenskap gör det möjligt för oss att arbeta med kultur inom många olika områden. Vi vill bidra till att möta människors nyfikenhet och kreativitet samt skapa förutsättningar för att fler människor ska kunna ta del av kultur.


– Vi vill glädja och berika människor med kultur!

Bildkälla: Pixabay.com