Tillbaka

Arkivens dag

Arkivens dag, öppet hus hos Släktforskarna i Norrköping

lördagen den 10 november 

 

Vad är Arkivens dag? 

I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus 

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. 

 

 

Släktforskarna i Norrköping håller öppet hus denna dag mellan kl. 11.00-15.00 

 

Kom och upptäck din historia och leta efter dina anfadrar i olika databaser som vi har tillgång till i vår lokal på Schalegatan 7.