Tillbaka

Café förgätmigej

Är till för dig som har en demenssjukdom, dina närstående och övriga intresserade.
Välkommen!


Höstens program 2021
Första torsdagen i varje månad 16.30–18.00