Tillbaka

Cirkelledare

Studieförbundet Vuxenskolan, SV, är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet runt om i landet. Det är våra avdelningar som ser till att studiecirklar och kulturarrangemang äger rum och att de riktar sig till rätt deltagare.

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. Läs gärna mer om oss på sv.se.

Vad?

Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland söker nu efter en cirkelledare som gärna har lärarbakgrund för ett ESF-projekt som fokuserar på att hjälpa ukrainska flyktingar närma sig arbete eller studier. Projektmålet är att ge deltagarna undervisning i det svenska språket, samhällskunskap samt kunskap om den svenska arbetsmarknaden, allt baserat på deltagarnas behov.

Folkbildnings pedagogiken, som ligger till grund för projektet, ger deltagarna en möjlighet att vara med och bestämma vad de behöver lära sig. Kurserna kommer att ges online.

Vem är du?

Vi söker dig som är kompetent i ryska eller ukrainska som modersmål och har goda kunskaper i det svenska språket (minst nivå C2). Erfarenhet av pedagogiskt arbete och kunskap om grupputveckling och gruppdynamik är också önskvärt. Som person ser vi gärna att du är beredd att jobba med människor i en svår situation och vill hjälpa dem. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera undervisning, förberedelser av material och aktiviteter samt vissa administrativa uppgifter såsom att lämna in månadsrapporter.

Om du tror att du skulle passa för denna roll, tveka inte att ansöka!

Skicka ditt CV och personligt brev till:
cristina.de.amaral@sv.se och lubna.al.samaraee@sv.se