Tillbaka

#Vi måste prata - demokratisamtal

Samtal handlar inte bara om att prata, utan också om att lyssna. På så vis kan vi överbrygga klyftorna, genom dialog. Sådan är demokratin, det är inte fel att ha olika åsikter, men samtalet måste respekteras.

Demokratin i Sverige firar 100 år. Vissa menar att demokratin är hotad. Andra att den bara behöver vitaliseras. Det finns mycket att prata om och göra och mycket engagemang att ta till vara på.

Vi behöver mötas och prata och lyssna på varandra för att gemensamt skapa samhället. Vi kan mötas i en studiceirkel, på ett forum, en föreläsning eller helt enkel när vi träffar våra vänner och bekanta.