Tillbaka

Fin dag

FIN DAG - rekrytering, utbildning och företagande med fokus på integration
Onsdag 27 november i Norrköping, i det nya Kunskapens Hus i Klockaretorpet Centrum är det en heldag (08.00 - 15.00) med utställare och föreläsningar inom integration och en stor chans att möta personer med invandrarbakgrund som söker egenförsörjning!
Det finns fortfarande möjlighet att vara med som utställare, eller kanske som samarbetspartner och arrangera något seminarium eller “länka på” ett eget passande nätverk.

Preliminärt program:
Kl. 08-10 Gränslös Frukost – Östsvenska Handelskammaren. Tema transport & logistik. (Anmälan krävs)
Kl. 10.15 Föreläsning Svitlana Paradovska - Att nätverka digitalt via LinkedIn - 10 smarta tips för dig som nyanländ
Kl. 11.00 Paneldebatt. Vägen in i Sverige – Hinder och möjligheter på vägen. Moderator Anna Lövheim
Kl. 13.00 Integration genom Företagande, Föreläsning Senana Cedic "Att brinna för integration och hur det är att ha mer än 15 olika nationaliteter i sitt bolag"
Kl. 13.30 Föreläsning Martin Klinthäll, ”Småföretagandets roll för integration i Sverige”. Martin är Docent i ekonomisk historia vid Linköpings universitet.
Kl. 14.00 Föreläsning Charbel Gabro – ”viktigaste nycklarna till framgång” Årets talare 2019, hör här varför och hur han lyckats.
Kl. 14.30 Paneldebatt – Goda exempel lokalt, regionalt, nationellt. Moderator Anna Lövheim            
Ca Kl. 15.00 Internt Inspirations & Integrationsmingel mellan utställare och partners. Träffa olika aktörer som jobbar med integrationsfrågor och utbytt erfarenheter.            

Utställare, föreläsningar, seminarium
Gratis inträde och alla är välkomna till föreläsningar och fritt att besöka utställare etc.
Kl 9-14 utställare på plats, med fokus på rekrytering - utbildning - företagande.
Kaffe och mat kommer finnas till försäljning.

Läs mer här FIN DAG 27 nov - mer info