Lättläst version saknas
Tillbaka

Hembygdsrörelsen

Hembygdsgårdar och Bygdegårdar

Föreningar som arbetar för att bevara vårt kulturarv

Vad gör egentligen hembygdsgårdsföreningar och bygdegårdsföreningar?

Hembygdsrörelsen arbetar främst med att samla in information, föremål, bevara byggnader, visa lokala traditioner, folkkultur, bevara och dokumentera livet både förr och nu där verksamheten till stor del bygger på medlemmarnas ideella insatser.

De lokala hembygds– och bygdegårdsföreningarna har oftast den omgivande socknen/socknarna som bas för sitt verksamhetsområde och de finns inte bara på landsbygden utan kan även återfinnas i städer. Dagens hembygdsrörelse med hembygdsvård fyller en stark funktion i den allmänna samhällsdebatten gällande den lokala kulturmiljön men har även vidgats till att omfatta kulturmiljön och kulturarv i vidare bemärkelse och har ibland deltagit i den allmänna samhällsdebatten exempelvis rörande miljövård och byggnadsvård.

Vill du bli medlem ?

Vill du bli medlem i en förening för att bevara och föra vidare vårt kulturarv eller vill du prova något nytt i din hembygdsrörelse? Kanske vill du utforska och dokumentera livet under 70-, 80-talet eller raggar– och knuttekulturen, eller hur det såg ut i sjuttiotalshemmet. Ta då kontakt med din lokala hembygdsförening, bygdegårdsförening eller SV Östergötland!

Här kan du hitta en Hembygdsförening eller Bygdegårdsförening nära dig:

Bygdegårdarnas Riksförbund: https://bygdegardarna.se/

Östergötlands Hembygdsförbund: https://www.hembygd.se/ostergotland

Eller hör av dig till SV Östergötland, ostergotland@sv.se