Lättläst version saknas
Tillbaka

Information med anledning av Coronaviruset 2020-03-20

Hej alla!

Vi vill på detta sätt ge en uppdatering för hur Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland hanterar Covid-19.

Vi har en stor del av vår verksamhet tillsammans med de riskgrupper som finns för Covid-19. En stor del av våra deltagare samt cirkelledare är 70+ och skall nu enligt Folkhälsomyndigheten vara försiktiga och begränsa sina sociala kontakter.

För er som tillhör riskgrupp har vi därför beslutat att pausa alla fysiska träffar under 1 månads tid fram till den 20 april.

Så här säger folkhälsomyndigheten:

  • Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de svåra fallen.
  • För personer med astma, allergi eller njursjukdom är det oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk. Om du har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare vad du kan göra för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19.

 

 

Vi uppmuntrar till att fortsätta studiecirkeln i digital form på distans!

Studieförbundet Vuxenskolan skall i största möjliga mån bistå med den hjälp som krävs för att ni skall kunna fortsätta ha studiecirkeln digitalt. Hör av er till ert lokala SV-kontor så hjälper vi er vidare den vägen.

Nedan ser ni en gemensam skrivelse som alla studieförbund i Sverige tillsammans kommit överens om:

Så hanterar studieförbunden Covid-19

Studieförbunden har enats om att all folkbildningsverksamhet som kan ske digitalt eller på distans ska utföras så. Studieförbunden kan endast genomföra fysiska träffar efter en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och myndigheters råd och anvisningar.

Folkbildningsrådet har meddelat dispens för folkbildning på distans vilket är välkommet. Studieförbunden vill under denna speciella period ha största frihetsgrad vad gäller att genomföra verksamhet digitalt och på distans inom studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram samt de riktade statsbidragen.

När verksamheter för äldre och andra riskgrupper ställs in ökar ensamheten. Många kommer att få svårare att delta i det demokratiska samtalet kring vad som sker i samhället. Det är därför väldigt viktigt att vi så snart möjligt kan bygga upp verksamheter för personer i dessa grupper.

Ta hand om er allesammans och vi hoppas att vi så fort som möjligt kan fortsätta vår verksamhet som vanligt!

2020-03-20

Andreas Hjelm, Avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan

 Daniel Collin, Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Se central information från förbundet nedan.

Välkomna till oss!

Lättläst text

UPPDATERING 2022-02-09

Nu finns inga restriktioner som påverkar möjligheten att fortsätter med så väl fysiska som digitala studiecirklar och kurser. Anpassningar görs beroende på ämne, lokal och målgrupp. Kolla vad som gäller på din lokala SV-avdelning.

Vi ser framemot att träffa dig igen!