Tillbaka

Från asyl till arbete - det lokala perspektivet

Välkommen till lanseringen av tankesmedjan Fores rapport Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete. Vi presenterar de faktorer som påverkar sannolikheten för skyddsbehövande att etablera sig på arbetsmarknaden, i synnerhet på individ-, kommun- och områdesnivå.

Datum: Måndag 9 december 2019
Tid: Kl. 16.30 – 17.30
Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Anmäl dig här.

Lärdomar från rapporten innefattar bland annat effekten av krympande/ växande befolkningar, vilka typer av kommuner som lättare får flyktingar i arbete samt hur stor effekt gymnasieutbildning kontra högskole- och grundskoleutbildning har på flyktingars etablering på arbetsmarknaden. Lanseringen kommer särskilt diskutera kommunernas, regionernas och lokalsamhällets centrala roller i att möjliggöra målgruppens etablering på arbetsmarknaden.

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan samlar vi därför lokala beslutsfattare och näringsliv, civilsamhällesorganisationer, rikspolitiken, tjänstemän och media. Rapporten kommer att presenteras av författaren Karl Wennberg, för att sedan diskuteras under ett panelsamtal. Fores kommer att arbeta vidare med integrationsprocessens lokala perspektiv genom upprättandet av ett nätverk bestående av kommuner runt om i Sverige. Genom nätverket vill vi sprida goda exempel och visa på nya sätt att arbeta med integration i lokalsamhället.

Medverkande
Karl Wennberg, professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet
Inger Schroeder, chef, Arbetsförmedlingen i Norrköping
Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun
Daniel Larsson, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Östergötland
Cristina De Amaral, verksamhetsansvarig integration, Studieförbundet Vuxenskolan

Moderator: Oskar Adenfelt, tillförordnad programchef Migration och integration, Fores

Kontakt
För frågor om seminariet kontakta Oskar Adenfelt