Tillbaka

Mänskliga Rättighetsdagarna

Nordens största forum för mänskliga rättigheter.

14-16 november, Linköping Konsert & Kongress
Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Någon motsvarighet till Mänskliga Rättighetsdagarna när det gäller antalet deltagare finns inte i Norden och årligen samlar Mänskliga Rättighetsdagarna cirka 3 000 – 5 000 besökare. Här kan du läsa mer om Mänskliga Rättighetsdagarna.