Tillbaka

Bli en lättläst politiker

Varför röstar inte personer med språkliga funktionsvariationer och nysvenskar  i samma utsträckning som andra medborgare?

En av orsakerna är att det är svårt att förstå vad politikerna skriver och säger, åtminstone om vi får tro den undersökning som gjordes av OECD-länderna där det konstaterades att 13% av befolkningen behövde lättlästa texter för att förstå.

Nästan alla partier ta fram en lättläst text om sin politik i riksdagsvalet, men det är på nationell nivå. De lokala avdelningarna  däremot har nästan aldrig någon lättläst sida, vilket innebär att många potentiella väljare aldrig får chansen att veta  vad partierna vill göra i sina kommuner eller sin region. 

Att bli en lättläst politiker ger en win/win-situation.
 - Det ger en demokratisk rätt för människor som behöver lättläst text för att förstå.
 - Här finns röster att vinna om/när väljarna förstår vad partierna vill göra.
 
SV vill tillgängliggöra valet och politiken för fler människor. Vi vill att fler politiker ska få möjligheten att förstå och lära sig skriva lättläst. Därför har vi tagit fram en online-utbildning i att skriva lättläst. 

Utbildningen är öppen för alla politiskt aktiva i Sverige, och det kostar inget att delta. Det tar ungefär 4-6 timmar att genomföra utbildningen. Du blir kanske inte expert av att gå utbildningen, men den ger dig tillräckliga kunskaper för att våga och kunna skriva ner de viktigaste politiska löftena lättläst.

Utbildningen ligger på Learnify, och du når den via www.sv.se/lattlastpolitiker  

 

Läs mer om valdeltagandet 2018: SCBs rapport om de allmänna valet 2018