Tillbaka

Projekt mot ofrivillig ensamhet

"VADSTENA

Socialförvaltningen i Vadstena kommun startar tillsammans med Vuxenskolan ett projekt i studiecirkelform för att förebygga ofrivillig ensamhet.

– Ofrivillig ensamhet är en stor hälsorisk, säger socialnämndensordförande Jane
Råsten (S). Nu startar kommunen och Studieförbundet Vuxenskolan ett projekt som genom samtalsgrupper ska förebygga ofrivillig ensamhet och öka självkänslan. Själva modellen kommer från Västerås där man under flera år haft samtalsgrupper i form av studiecirklar.
I våras skickade Vadstena kommun ut en inbjudan för att hitta personer som ville
vara samtalsledare. Ungefär 20 personer kom till mötet och nu har åtta personer
fått utbildning som samtalsledare.

– Man ska ha en bakgrund inom psykiatri eller som sjuksköterska, man ska ha en
grundkunskap i att bemöta människor, säger Jane Råsten."

Utdrag ur artikeln om Ofrivillig ensamhet i MotalaVadstena tidning. av Katarina Hydén

se hela artikeln nedan