Tillbaka

SV Östergötlands fotostudio

Välkommen till SV Östergötlands nya fotostudio!

Här har SV deltagare möjligheter att låna kamera, datorer med redigeringsmöligheter mm

Se filmen nedan med info från Kenny!