Tillbaka

Vi ställer upp i kristid - låt oss tillsammans tänka till!

När samhället och välfärden är utsatt för påfrestning under lång tid, riskerar många mänskliga behov att ställas åt sidan och människor att lämnas ensamma med sin oro. Då är det så viktigt att många aktörer får möjlighet att ställa upp. Studieförbundet Vuxenskolan uppmanar nu därför region- och kommunpolitiker att bjuda in oss och det lokala föreningslivet för att tillsammans tänka till!

Vad händer med oss människor när livet utmanar? Oavsett om det handlar om samhällskriser, naturkatastrofer eller mänskliga förluster? Vem blir du i dessa tider? 

Är du grannen som hjälper de äldre i trapphuset att handla mat? Är du den som styr upp en digital afterwork med kollegorna eller den som tar en promenad ute i naturreservatet i närheten? Eller har du svårt att sova när rädslan för att själv bli drabbad tränger sig på? Känner du oro för om du levererar på jobbet eller om du ens har något jobb när permitteringstiden gått ut? Vi är alla olika och det är inte självklart att vi reagerar som vi själva trott.  

Konsekvenserna av de stora samhällspåfrestningar som vi nu upplever tar sig många uttryck. Det finns en allmän oro, det kan handla om oro för äldre och anhöriga, för de inom vården, för samhällsekonomin. Många tänker och funderar på hur den framtida vardagen kommer att se ut.  

Men vi vet också att i kris hamnar redan utsatta och svaga människor i ännu svårare lägen. Den psykiska ohälsan i samhället var stor redan innan coronapandemin. Framför allt bland unga och personer med funktionsnedsättningar. Risken är uppenbar att den psykiska ohälsan kommer att öka lavinartat.  

Sverige har nu en hårt ansatt sjukvård och när pandemin är över ska regionerna komma i kapp med alla de inställda besöken. På samma sätt är det i den kommunala vården och omsorgen. Vi vet vad som väntar oss i samhället, när det handlar om ensamhet, ohälsa och existentiellt utrymme. Här finns ett stort behov, där vi kan komma in. Studieförbundet Vuxenskolan uppmanar därför region- och kommunpolitiker att bjuda in oss och det lokala föreningslivet för att tillsammans tänka till!

Runt om i hela Sverige ser vi att det finns ett stort engagemang och vilja att lösa svårigheter som uppstår. Vi ser hur föreningar och studieförbund snabbt anpassar sin verksamhet för att möta de människor som har störst behov. Dans och sång utanför balkonger, surfplattor laddade med kultur till äldreboenden och antalet digitala studiecirklar bland seniorer har ökat snabbt.

Förutom det direkta ändamålet så vet vi att det skapar en grogrund för ett demokratiskt samtal och en bildningslust som hänger kvar, ofta resten av livet. Många av dessa lokala initiativ, grupper och föreningar är nu beredda att göra mer, att göra tillsammans.  

En förutsättning för de nationella strategier som regering och myndigheter nu tillämpar är att människor har tillit till samhället och till varandra. Detta får inte tas för givet. Folkbildningen, tillsammans med det lokala förenings- och kulturliv utgör själva livsnerven i tillitsbygget.

När människor delar med sig av kunskap, engagemang och erfarenheter till varandra stärker det banden till och förståelsen för andras förutsättningar. Detta, ett slags medborgarkunskap, är ett av kitten för att stärka tilliten till varandra och till demokratin.  

Vi ställer inte in i kristid, tvärtom– men låt oss tillsammans tänka till. Vi står redo att ställa upp i Bräcke, Alvesta och Pajala. Ja, närmare bestämt i alla Sveriges kommuner.

 

Johan Fyrberg, förbundschef, Studieförbudet Vuxenskolan

Andreas Hjelm, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland