Tillbaka

Hur motiveras ideella krafter?

Vad är det som får människor att engagera sig ideellt? Och vilken roll kan ledarskapet spela för att stärka de ideellas engagemang? Det här kan du läsa om i Aron Schougs bok “Motivera Ideella”.

SV har tagit fram en studieplan till boken. Syftet är att flera ska få kunskap om människors behov och drivkrafter och på så sätt öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen.

Utdrag ur studieplanen: "Motivera ideella
En studieplan för föreningar som vill utveckla det ideella engagemanget

Människors drivkrafter ser olika ut. För att öka engagemanget i den egna föreningen och organisationen gäller det att du som ledare eller förtroende-vald skapar rätt förutsättningar för dem som vill engagera sig.

I Motivera ideella finns användbar kunskap om människors behov och drivkrafter. Här finns också belysande exempel, reflekterande frågor och förslag på hur ni kan arbeta vidare för att nå era mål. Med rätt stöd och ledarskap kommer de ideella både att stanna och bli fler!"

Hör med er förenings kontakt på SV om ni har frågor eller är intresserade av att starta en studiecirkel.