Tillbaka

Ordförandeutbildning

Att delta i föreningslivet är ett sätt att skapa
engagemang för lokalsamhällets utveckling
och säkra demokratin. Som ordförande kan du
i rutiner och mötesformer ge de demokratiska
principerna en praktisk tillämpning och stärka
engagemanget inför framtiden. SV har skapat
en mötesplats för ordförande med fokus på det
lokala föreningslivet och att leda utveckling i en
ny tid. Utbildningen omfattar tre digitala träffar
och syftar till att skapa ett forum för kompetensutveckling
och kunskap om uppdraget. Du får
en djupare förståelse för demokratiska processer,
digitala verktyg för föreningslivet och
hur formerna för ideellt engagemang i föreningsliv
och lokalsamhälle har utvecklats.

Vilket ansvar har du som ordförande? Var finns
medlemmarna? Vad vill de ha ut av medlemskapet
och vilka krav kan vi ställa på dem? Hur
ska föreingen använda digitala mötesplatser och
verktyg? Var finns engagerade förtroendevalda?
Vad lärde vi oss om föreningsverksamhet under
pandemin, vad vill vi behålla för framtiden och
vad vill vi göra nytt?

Innehåll:
• Ta pulsen på din förening, hur mår verksamhet
och demokrati efter pandemin?
• Hur kan man anpassa verksamheten i en föränderlig
tid utan att äventyra föreningens syfte?
• Lokalt ledarskap – rollen som ordförande.
• Att leda förtroendevalda, hantera bristande
engagemang och intressekonflikter.
• Korta föreläsningspass varvas med grupp
diskussioner.

Datum:
19 april, 26 april och 3 maj kl 19.00–21.15

Anmälan:
Senast den 12 april till larserik@sv.se
Utbildningen genomförs digitalt, delta helst via
dator eller läsplatta med kamera då flera av passen
bygger på dialog.

Utbildare:
Erika Olsson, konsult i föreningsutveckling och
riksordförande för Ekologiska Lantbrukarna.