Avdelningsstämma SV Östergötland 2022

Information

Stämman hålls den 23 mars kl 18.00.

Plats: Hemgården, Saltängsgatan 7, 602 22 Norrköping

Deltagande ombud från medlems- och grundorganisationer anmäls senast den 9 mars 2022 till therese.karlsson@sv.se

Motioner skickas in senast 30 dagar innan stämman till carl.lindman@sv.se

Möteshandlingar, se nedan. Alla möteshandlingar är publicerade senast 13 mars.

 

 

 

Motioner

Motion ska insändas till avdelningsstyrelsen senast 30 dagar innan avdelningsstämma börjar. Motionsrätt vid avdelningsstämman har:

  • varje medlem i avdelningen.
  • varje medlem i organisation och institution, som är medlem i avdelningen.
  • varje ombud vid avdelningsstämman.
  • varje deltagare i avdelningens studie- och folkbildningsverksamhet föregående eller innevarande verksamhetsår.

SKICKA EVENTUELLA MOTIONER TILL carl.lindman@sv.se

Mötesdokument

1.   Förslag till föredragningslista 2022

2.   Förslag till styrelse och revisorer 2022

3.   Kallelse till avdelningsstämma 2022

4.   Verksamhetsberättelse 2021

5.   Revisionsberättelse 2021

6.   Årsredovisning 2021

7.   Medlemsavgift 2022

8.   Verksamhetsplan 2022

9.   Budget 2022 pdf

10. Budget 2022 excel

11. Normalstadgar

12. ANDTS policy (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spelmissbruk)