Covid19

Hej Folkbildningsvänner, nu ger vi grönt ljus med försiktighet!

Efter sommaren har vi bedömt nuläget kring rådande pandemi, och kan efter det öppna upp viss verksamhet med försiktighet. Fysiska träffar kräver hög grad av anpassning och omformning.

Vi gör en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och myndigheters råd och anvisningar. Vi fortsätter gärna också med folkbildning digitalt eller på distans, och de grupper som kan träffas med fördel utomhus. Allt sker i samråd med våra ledare.

Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år och äldre råder vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslut att delta är dock varje individs och vi utestänger inte någon. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida 

Vi anpassar våra arrangemang vad gäller gruppstorlek, avstånd, hygien, vädringspauser etc enligt rådande rekommendationer och ber våra deltagare att visa hänsyn och förståelse.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk, och om läget ändras kan vi behöva ändra våra beslut. Information om eventuella ändringar uppdateras på vår webbplats och på facebooksida.