Information för cirkelledare

Vi stänger ner tillfälligt!

På grund av den ökade smittspridningen i länet har SV Östergötland beslutat att tillfälligt stänga alla lokaler och ställa in fysisk verksamhet enligt Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer.

Vi skjuter upp planerad och startad verksamhet till senare i höst och meddelar alla berörda när vi öppnar upp igen.

Speciella riktlinjer kan finnas för vissa typer av verksamhet och vi informerar speciellt om dessa till berörda cirkelledare och deltagare.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med att fortsätta din cirkel digitalt eller komma igång med ny.

-------------------------

När vi åter öppnar upp med försiktighet för fysiska träffar igen gäller nedanstående. 

Vi fortsätter med folkbildning på distans och digitalt. För cirklar som kan hållas utomhus rekommenderar vi det i första hand. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet.Vi gör därför en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och myndigheters rekommendationer och anvisningar. Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på vår facebooksida eller direkt till dig som cirkelledare.

Det här har vi gjort i SVlokalerna för att minska smittspridning:
- handdesinfektion finns placerad vid våra ingångar som ska användas varje gång en går in i lokalen.
- Markering vid bord eller stolar med minst en armlängds avstånd så deltagarna vet var de kan sitta.
- vi begränsar antal deltagande beroende på lokalens storlek för att följa rekommendationerna och förebygga smitta.
- Bildstöd med information för minskad smittspridning och handhygien finns i lokaler där vi har cirklar för personer med IF.

När det gäller deltagande i fysiska träffar gäller följande.
- Om du känner dig sjuk ska du stanna hemma, om någon deltagare ändå kommer till träffen med sjukdomssymptom ska du be dem gå hem.
- Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år och äldre råder vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslut att delta är dock varje individs och vi utestänger inte någon. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: folkhalsomyndigheten.se

Checklista för dig som är cirkelledare:
- Vill vår grupp börja att träffas igen, fysiskt?
- Känner du som cirkelledare dig trygg i att leda gruppen under rådande omständigheter?
- Om ja, kan träffar ske på ett säkert och tryggt sätt?
- Hör av dig till oss, så planerar vi tillsammans!

Vid fysiska träffar gäller följande:
• Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt. (I SVs egna lokaler tillhandahåller vi hygien – och städprodukter.)
• Be deltagare att inte vandra runt i lokalerna utan vara i "sitt" rum.
• Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra (minst en armlängd).
• Håll själv avstånd till deltagarna på minst en armlängd.
• Håll verksamheten utomhus om det går. Anpassa valet av lokal så att avstånd kan hållas, samt att det finns goda ventilationsmöjligheter.
• Dela med fördel in gruppen i flera, som ses vid olika tillfällen, för att undvika att vara för många samtidigt.
• Tillhandahåll individuellt material, prata med din VU om något behöver köpas in.
• Korta ner tiden ni träffas. Ta pauser, då lokalen vädras ut.
• Om möjligt, be deltagarna att ta med eget fika, med egen termos mm. Detta för att undvika både trängsel och att flera rör vid t.ex. koppar och fat.
• Säkerställ att lokalen är ren när ni kommer och när ni går.
• I pauser och andra sociala sammanhang gäller givetvis samma regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m.

Varma hälsningar,
Vi på Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland