Covid19 Information för deltagare

 

Vi öppnar upp med försiktighet.

Från och med nu öppnar vi med försiktighet upp för fysiska träffar igen och vi fortsätter även med folkbildning på distans och digitalt. För cirklar som kan hållas utomhus rekommenderar vi det i första hand. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet.Vi gör därför en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg och myndigheters rekommendationer och anvisningar. Information om eventuella ändringar kring arrangemang uppdateras på vår webbplats och på vår facebooksida.

Det här har vi gjort i SVlokalerna för att minska smittspridning:

- handdesinfektion finns placerad vid våra ingångar som ska användas varje gång en går in i lokalen.

- Markering vid bord eller stolar med minst en armlängds avstånd så deltagarna vet var de kan sitta.

- vi begränsar antal deltagande beroende på lokalens storlek för att följa rekommendationerna och förebygga smitta.

Vid fysiska träffar gäller följande:

• Delta endast om du är helt symtomfri.

• Om du tillhör en riskgrupp eller är 70 år och äldre, råder vi dig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslut att delta är dock varje individs och vi utestänger inte någon.

• Håll minst en armlängds avstånd till varandra, även i pauser.

• Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.

• Vandra inte runt i lokalerna utan var i "ert" rum.

• Dela inte material med andra

• Ta gärna med eget fika, termos etc. för att undvika trängsel och att flera personer rör vid exempelvis samma koppar och fat.

• Var hellre extra försiktig än oförsiktig.

Hör av dig till oss på kontoret vid frågor.

Norrköping 011-10 05 35, Linköping 013 31 40 70, Valdemarsvik 0123-519 39

Varma hälsningar,

Vi på Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland