Öppet Hus på Agora

ÖPPET HUS PÅ AGORA ,TEMA BLI DIGITAL!

Torsdag 23/9 15:00-19:00

Vill du lära dig språk, dator, skaffa körkort eller något annat? Kom till Agora!
Vi bjuder på fika, pratar och du kan anmäla dig till våra kurser.
Om du inte kan svenska så kan du få hjälp på arabiska och somaliska.

VARMT VÄLKOMNA!