Lättläst version saknas
Tillbaka

Är du förberedd på en kris?

Inspirationsmöte den 24 maj i Rönö Bygdegård.

Frågan om krisberedskap och -hantering är högaktuell. Den 24 maj kl 18:00 träffas vi i Bygdegården för att lyssna till och diskutera med Richard Tjernström från Norrköping kommun om hur kommunen hanterar problemställningen.


Vad inbegrips i begreppet kris? Vad gör kommunen? Vilket ansvar har jag som enskild individ? Hur skall jag förbereda mig? Vad skall jag fylla min krislåda med?


Norrköping ligger långt framme i tänket men kommunens tänk måste även appliceras på oss som bor i Rönö.

Vi serverar fika med lite tilltugg. Ange om du är allergisk för något. 


Anmäl dig genom mail info@ronobygdeforening.se eller mobil 070-2154712. Anmälningsavgift 50 kronor.