Tillbaka

Demokratins 100-års jubileum

Under 2018-2021 uppmärksammas demokratins intåg i det svenska samhället. Det som vi idag tar för givet är resultatet av en enveten kamp som ledde till den allmänna och lika rösträtten för hundra år sedan. Det firas och uppmärksammas på en mängd sätt runt om i samhället.

På Sveriges Hembygdsförbunds sida hittar du information om demokratins historia, samt får tips och förslag på aktiviteter som din förening kan ordna som en del av firandet 2018-2021.