Tillbaka

Digitala Hembygdsvandringar

Producera intalade guidningar och berättelser för att skapa nya mötesplatser eller rättare sagt skapa nytt liv till de som redan finns. Ge nya målgrupper och intressenter möjligheter att kunna mötas!

Hembygdsföreningen Halland har startat upp ett projekt med målet att öka antalet besökare likväl som intresset för hembygdsrörelsen och det lokala samhället genom att erbjuda inspelat material genom en QR-kod eller via hemsida som besökarna har tillgång till när de kommer på besök.

Läs mer om projektet genom att klicka här