Tillbaka

Kulturarvet som besöksmål

Kulturarvet som besöksmål är Sveriges hembygdsförbunds satsning för en stärkt position inom besöksnäringen. Det handlar om att ge stöd till medlemsföreningar som vill utveckla sin verksamhet gentemot turister och tillresta besökare. Satsningen sker med stöd från Tillväxtverket i ett projekt som pågår fram till april-maj 2021.

Läs mer på Sveriges Hembygdsförbund. Klicka här