Tillbaka

Tillgängliga natur och kulturområden

Webbutbildning som bland andra vänder sig till dig som känner dig berörd av utbildningen, oavsett om du arbetar med skyddade eller icke-skyddade natur- eller kulturområden.

Här hittar du mer information om utbildningen:  Tillgängliga natur och kulturområden

 

Bild av :Thomas H. från Pixabay