Dialogduk

Arbeta med dialogduk syftar till att skapa en ökad förståelse för föreningens
verksamhet, utvecklingsbehov och samlar upp reflektioner, förslag till
utveckling och idéer. Det är en skön känsla att bidra till utveckling av något
gemensamt som man är engagerad i. Träffarna kommer för deltagarna, med
stor sannolikhet, också att bidra till en förstärkt vi-känsla inom föreningen.

Om du är intresserad eller har frågor kan du kontakta  SV Östergötland, Anna Eriksson, anna.eriksson@sv.se

Handledning dialogduk