Ta hand om arkiven

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället, den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Så därför, ta hand om arkiven!

Att bevara arkiv och källorna till vår historia är ett stort och ansvarsfullt uppdrag. Med hjälp av arkivbildarregister, leveransliggare och arkivförteckning kan ni som hembygdsförening få koll och kontroll på dokumenten. Det blir också lättare för intresserade att utforska arkiven.

Källa Ta hand om arkiven -arkivprojekt 2020, Sveriges Hembygdsförbund

Starta en cirkel med utgångspunkt från Sveriges Hembygdsförbunds Arkiveringskurs.