Hjälp våra bin

"Bin och humlor hotas av sjukdomar, bekämpningsmedel och brist på mat i form av blommande växter. En tredjedel av alla grödor som odlas till den mat vi äter behöver pollineras av vilda eller odlade bin.
Utan pollinatörer blir det mindre skördar, sämre utveckling och smak av frukt, bär och nötter. Men läget är inte hopplöst. Det finns mycket man kan göra för att hjälpa till att öka antalet bin och humlor och därmed pollineringen. " Källa SVT

Genom att delta i en cirkel, kan vi till exempel anlägga vår trädgård så den hjälper våra pollinerare.

Nedan finns två förslag på studiematerial som kan användas som utgångspunkt för en cirkel i "Din trädgård - ett matbord för pollinerande insekter