Torpväxter

Det här riktar sig till dig som är intresserad av alla växter som går att hitta vid våra torp och inventera dem. Nedanstående förslag på upplägg kan delas in i ett flertal cirklar och vi hjälper er gärna att skapa arbetsplaner.

Förslag på upplägg:

  • utgå ifrån ett visst torp och inventera vilka växter som finns där. 
  • skapa en förteckning på de olika växterna.
  • samla förteckningen i en broschyr eller annan presentation.
  • anlägg en trädgård vid er hembygdsgård eller bygdegård.

Här nedan kan ni se ett exempel på Västra Hargs presentation av sin inventering av torpväxter.