Lättläst version saknas

Torpväxter

Det här riktar sig till dig som är intresserad av alla växter som går att hitta vid våra torp och inventera dem. Nedanstående förslag på upplägg kan delas in i ett flertal cirklar och vi hjälper er gärna att skapa arbetsplaner.

Förslag på upplägg:

  • utgå ifrån ett visst torp och inventera vilka växter som finns där. 
  • skapa en förteckning på de olika växterna.
  • samla förteckningen i en broschyr eller annan presentation.
  • anlägg en trädgård vid er hembygdsgård eller bygdegård.

Här nedan kan ni se ett exempel på Västra Hargs presentation av sin inventering av torpväxter.