Historik

Kunskapens hus slog upp sina dörrar den 19 september 2019 och är en gemensam satsning av huvudmännen Hyresbostäder och Svenska kyrkan.

Det började med en tanke om att skapa ett inbjudande stadsdelscentrum med ett kluster kopplat till idrott, kultur och fritid. Under åren skapades Idrottens hus, Föreningarnas hus och Kunskapens hus.

Tanken bakom Kunskapens hus är att verksamheten ska växa underifrån snarare än uppifrån, utbildningar och aktiviteter arbetas fram tillsammans med de boende.