Om Kunskapens Hus

KH är en mötesplats för dig som bor i klockaretorpet och även för resten av NKPG som vill få kunskap av olika slag eller ge kunskap i form av ngt du kan.