Lättläst
Tillbaka

Mitt val - en demokratisk rättighet

SV har tillsammans med FUB och Inre Ringen skapat metoden Mitt val. Bakgrunden är att de flesta personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) inte röstar i våra val. Men bland de som tar hjälp av studiecirkeln Mitt val är röstdeltagandet lika högt som hos väljare utan funktionsnedsättning.
 
Det som gör Mitt val unikt och skiljer det från många andra valfrämjande insatser är att vår metod inte stannar vid att lära ut hur röstning går till. Vår analys är: ”Det är ingen idé att lära deltagare hur en röstar, om de inte ges möjlighet att förstå vad det är vi röstar om.” Själva politiken måste göras tillgänglig.
 
Och det gör Mitt val, genom att deltagarna studerar den svenska demokratin. Hur fungerar den? Vilken politisk nivå (EU – riksdag – landsting/region – kommun) ansvarar för vad? När deltagarna börjar ställa frågor om vad olika politiska partier tycker i olika sakfrågor, så finns där ingen lärare som lär ut politik. Istället är cirkelledaren en facilitator som hjälper deltagarna att få svar på sina frågor direkt från politiker och partier i första hand, från lättlästa medier och andra anpassade resurser i andra hand. Mitt val skapar direktkontakt mellan väljaren och politiken.

De viktigaste – och kanske svåraste – frågorna sparas till den lättpratade valdiskussion som anordnas inom studiecirkeln. Där ges politiker från samtliga partier chansen att medverka, och de genomgår en timmes utbildning i att sänka språktröskeln innan valdiskussionen börjar. De pratar lättpratat, helt enkelt. 

Filmen nedan ger en bra överblick av Mitt val. Sedan filmen gjordes har ny forskning presenterats om valdeltagandet i målgruppen som är något högre (43%) än det som anges i filmen. Men målgruppen IF är fortfarande den grupp personer med lägst valdeltagande pga funktionsnedsättning.
 
Här kan du se filmen om Mitt val 

Mitt val hyllas av deltagarna, men brister avseende partiernas lättlästa information avslöjades. Den finns hos de flesta partier om deras nationella politik, men nästan inga lokala eller länsavdelningar har lättläst om vad de vill göra med skolan, vårdcentralerna, kollektivtrafiken eller habiliteringsersättningen. 

SV har därför gjort en online-utbildning i hur en skriver lättläst. Den är öppen för alla lokala politiker och partiavdelningar som vill lära sig att skriva och prata så alla förstår. Utbildningen heter Bli en lättläst politiker och finns här

Våren 2019 mottog Studieförbundet Vuxenskolan en internationell utmärkelse för ”best practice” inom ”political participation” i FN-högkvarteret i Wien. Det är zeroproject (länk till zeroproject.org) som årligen samlar in, bedömer och utser internationella vinnare av bästa utvecklingsinsatser inom funktionshinderområdet.

Nu är det flera länder som är intresserade av att lära av Sverige, SV och Mitt val. Det är vi stolta över.

 

Fotnot. I valet 2018 anordnades 109 studiecirklar och 49 lättpratade valdiskussioner över hela Sverige. Totalt nåddes mer än 2.000 väljare med intellektuell funktionsnedsättning av folkbildningsinsatserna.