Lättläst version saknas
Tillbaka

Välkommen på digitalt upptacktsmöte för studiecirkeln i Beredskap

Till Förtroendevalda i LRF Östergötlands lokalavdelningar och kommungrupper

Torsdag den 20 januari kl 18.30-19.30 berättar Anna Åman från LRFs regionkontor om studiecirkeln Beredskap och Anna Eriksson från SV Östergötland berättar om hur en studiecirkel fungerar. Mötet är digitalt via Teams. Kontakta Anna Eriksson, anna.eriksson@sv.se, för att få länk till mötet.

Att vara beredd om det värsta skulle hända...
Naturskador som skogsbränder, översvämningar och torka har aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan?

Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar. Allt för att skapa en ökad beredskap för naturskador.

Mer information om studiecirkeln hittar du här www.sv.se/foreningsutveckling/lrf/studiematerial/beredskap/