Tillbaka

Lär känna bygden där du bor - Kinda kommun

Gammal i gården eller nyinflyttad till Kindabygden?
Välkommen till en föreläsningsserie som lyfter fram det som kännetecknar vår bygd, i stort såväl som smått. Varje föredrag ges vid två tillfällen, ett i Kisa och ett i Rimforsa. Kostnad 60 kronor/gång. Max 20 deltagare per tillfälle.

Studieförbundet Vuxenskolan och LRFs kommungrupp bjuder in till föreläsningar kring Lär känna bygden där du bor! Kinda kommun

Föreläsningarna är för nyinflyttade och övriga intresserade, 10 föreläsningar med olika rubriker som till exempel:

" Vad har EU-inträdet betytt för vår bygd,"

"Är det OK med kalhyggen"

"Fornlämningar i trakten".

Vi startar i mars: måndagar kl 19-20 i Vuxenskolans nya lokal Dalkulla i Kisa samt tisdagar kl 19.00-20.00 på Godtemplargården i Rimforsa.

Vi önskar både föreläsare och åhörare hjärtligt välkomna. Inträde 60 kr.