Lättläst version saknas
Tillbaka

Lär känna bygden där du bor - Kinda kommun

Gammal i gården eller nyinflyttad till Kindabygden?
Välkommen till en föreläsningsserie som lyfter fram det som kännetecknar vår bygd, i stort såväl som smått. Varje föredrag ges vid två tillfällen, ett i Kisa och ett i Rimforsa. Kostnad 60 kronor/gång. Max 20 deltagare per tillfälle.

OBS! pga smittspridningen flyttas träffarna fram och nya datum publiceras när vi vet mer.


Befolkningsutvecklingen på landsbygden Emil Thuresson
Datum kommer senare kl 19-20 Liljeholmens folkhögskola Rimforsa
Datum kommer senare kl 19-20 Kinda Ydre Sparbank Kisa

EU-inträdet, vad har det betytt för vår bygd Staffan Danielsson, Peter Borring
Datum kommer senare Liljeholmens folkhögskola Rimforsa
Datum kommer senareKinda Ydre Sparbank Kisa

Kindas kornbod och sjösänkningen Jerker Carlsson
Datum kommer senarekl 19-20 Liljeholmens folkhögskola Rimforsa
Datum kommer senare kl 19-20 Kinda Ydre Sparbank Kisa

Äta eller bo - vad skall vi ha åkermarken till Peter Borring och Linnéa Hermansson
Datum kommer senarekl 19-20 Liljeholmens folkhögskola Rimforsa
Datum kommer senare kl 19-20 Kinda Ydre Sparbank Kisa

Fornlämningar i trakten Ann-Charlott Feldt och Jerker Carlsson
Datum kommer senare kl 19-20 Liljeholmens folkhögskola Rimforsa
Datum kommer senare kl 19-20Kinda Ydre Sparbank Kisa

Bygga och bo - gamla hus och nya Jennifer Erlandsson och Elin Anderberg
Datum kommer senare kl 19-20 Liljeholmens folkhögskola Rimforsa
Datum kommer senare kl 19-20 Kinda Ydre Sparbank Kisa

Rationellt skogsbruk - är det ok med kalhyggen Lars Vikinge, Per-Anders Olofsson
Datum kommer senare kl 19-20 Liljeholmens folkhögskola Rimforsa
Datum kommer senare kl 19-20 Kinda Ydre Sparbank Kisa

Presentation och besök på en modern mjölkgård Familjen Wolf
9/4 förmiddag Hägerstad löneboställe

Anmälan via e-post:ostergotland@sv.se tel: 0123-519 39 eller nedan via träffsidorna.