Tillbaka

Nya möjligheter digitalt

På LRFs hemsida kan vi läsa Kristina Bengtssons  tankar kring hur 2020 öppnat nya digitala vägar i samarbetet med SV. Kristina arbetar som organisationsutvecklare på LRFs Folkrörelseutvecklingsenhet.

"LRF och Studieförbundet Vuxenskolan har hittat nya digitala vägar att mötas.

Vi behöver alla kunna förkovra oss, bygga nya nätverk, relationer och få utbyte av andra människor. De behoven försvinner inte med covid-19. Det menar Kristina Bengtsson, organisationsutvecklare på LRFs Folkrörelseutvecklingsenhet.

– När staten under 2020 gick in och ändrade reglerna för vad som räknas som en studiecirkel så tog de bort kraven på fysiska möten. Det ger nya möjligheter för LRF och Studieförbundet Vuxenskolan i samarbetet kring utbildningar, säger Kristina Bengtsson.

Successivt blir folk mer vana vid att träffas digitalt. För en organisation med medlemmar i hela landet innebär digitala möten också en möjlighet för de som annars inte kan delta och kunskapsutbytet kan ske i nya, vidare nätverk med digitala kanaler."

Källa LRFs hemsida riksnyheter Läs hela artikeln här