Lättläst version saknas
Tillbaka

SV är en resurs för LRF

Mycket av en LRF-avdelnings verksamhet kan genomföras tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. När verksamhet genomförs tillsammans med SV, så rapporteras den som folkbildningsverksamhet till kommun, region och stat. Detta kan ge ett ekonomiskt stöd för gemensam utveckling. Exempel på verksamhet att samarbeta kring: Föreläsningar, filmvisningar, fältvandringar, politiska möten, styrelseutbildningar, underhållning som musik och teater.

Vi vill vara den naturliga och självklara samarbetspartnern då ni utbildar medlemmar, förtroendevalda och ledare. SV är ett stöd för pedagogisk och organisatorisk utveckling, ett verktyg som underlättar för er i föreningen.

Varje samarbete är unikt och anpassas efter önskemål och storlek.

Handlar det om en studiecirkel finns kanske behov av studiematerial eller tillgång till en lokal.

Handlar det om att vara med och ta ett helhetsgrepp kring er lokala bildning och ledarrekrytering behövs säkert utbildningar, processledare eller framtagande av koncept.

Hör av dig, så planerar vi tillsammans!

SVs kontaktperson för LRF är Anna Eriksson, anna.eriksson@sv.se

Folkbildning om skogen. Skog är den vanligaste näringsverksamheten bland LRFs medlemmar. SV erbjuder därför många möjligheter att delta i studiecirkel eller andra arrangemang inom dessa områden.

SV är en resurs för LRF på alla nivåer. Vi kan anordna utbildningar och cirklar i flera olika ämnesområden

- som hjälper till att stärka er lokalavdelning, som ger tips för bra möten och mötesteknik, valberedning mm

- fastighetsjuridik, markägarens rättigheter och skyldigheter

- för din personliga utveckling eller bara för nöjes skull 

Vi anordnar även cirklar och kurser inom andra områden än de gröna näringarna, från hantverk till dans. På alla dessa kurser har LRF-medlemmar 10% rabatt på deltagaravgiften (uppge att du är medlem vid anmälan).

I SVs utbildningsportal för LRF hittar du många tips och idéer på cirklar och möten, här finns även studiematerial du kan använda dig av. klicka på länken  Utbildningsportal LRF

Kan du tänka dig att vara cirkelledare eller arrangera en cirkel men är osäker på hur det går till och vad som förväntas av dig? klicka då på länken Vad gör en cirkelledare?