Lättläst version saknas
Tillbaka

Tips på cirkel i beredskap

Starta en cirkel i beredskap!

Naturskador som skogsbränder, översvämningar och torkan 2018 har aktualiserat behovet av beredskap på våra gårdar. Vilken kompetens och organisation har vi lokalt vid kris? Hur ser samhällets ansvar ut och vad förväntas vi hantera på gården eller i lokal samverkan? Denna studiecirkel syftar till att samlas lokalt och diskutera olika scenarios. Att inventera vilka resurser som finns på gårdsnivå samt bygga upp kontakter och skapa kommunikationsvägar.

Kontaktperson Anna Eriksson anna.eriksson@sv.se

Läs mer