Tillbaka

Verksamhet med SV 2022

Vad får LRF ut av att samarbeta med SV?


SV är en resurs för LRF av flera anledningar. En av anledningarna är att SV finns i princip i alla kommuner i Sverige med bemannade lokaler. Lokalerna är tillgängliga för möten, digitala som fysiska. SV har personal hjälper till med allt från bokningar av lokaler och föreläsare till idéer kring gemensamma studiecirklar, kurser och andra arrangemang. SV når också ut till många lokalt via sina nätverk och kan på så sätt hjälpa till med spridning och marknadsföring av LRF:s hjärtefrågor.

Läs mer om LRFs verksamhet med SV 2022