Tillbaka

Existentiell Hälsa för seniorer

Samtalsgrupper om existentiell hälsa!

Den existentiella hälsan handlar om hur du tänker, känner och handlar i ditt liv. God existentiell hälsa ger dig en buffert som gör det lättare att möta svårigheter, mod att anta utmaningar och större möjlighet att ta vara på livets glädjeämnen.

Just nu har vi plats för fler deltagare i Vadstena och du kan anmäla dig via länken nedan. I Linköping planeras det för fler cirklar och om du är intresserad av att delta där eller i en grupp på din ort eller om du kan tänka dig att vara ledare så hör av dig till SV Östergötland, 013-31 40 70 eller till Cristina De Amaral, cristina.de.amaral@sv.se

Anmäl dig till en grupp i Vadstena eller läs mer om hur samtalsgruppen är upplagd.